Dohovor CMR

Dohovor CMR (celý názov Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave) je medzinárodná konvencia, ktorá bola podpísaná v Ženeve dna 19.maja.1956 na pôde  Organizácie Spojených národov.  Vzťahuje sa na rôzne právne otázky týkajúce sa prepravy nákladu po ceste. Bola ratifikovaná väčšinou Európskych štátov. Od februára 2017 je to  44 štátov.

Na základe CMR vypracovala Medzinárodná únia cestnej dopravy (IRU)štandardný nákladný list CMR. CMR nákladný list je pripravený v troch jazykoch. Na zadnej strane je text opäť v troch jazykoch. To pomáha nákladnému listu pri prijímaní a uznávaní v celej Európe. Pri kontrole colným úradom a políciou musí byť pri preprave zásielky prítomný prepravný doklad (nákladný list). Samotný dokument nie je predpísaný. Ak sa prepravujú nebezpečné látky, vyžadujú sa niektoré informácie, ako je vysvetlené v ADR.

Prepravný list vyplní odosielateľ. Prepravný list má byť vyplnený  jedine guličkovým perom, na písacom stroji, alebo počítači. Šofér, ktorý zásielku prepravuje, by mal byt oboznámený so zásielkou a nákladným listom a schopný informovať príjemcu o dôležitosti rôznych údajov na nákladnom liste.

© ARSYLINE 2022
Upozornenie
Zavrieť