Úmluva CMR

Úmluva CMR (celý název Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě ) je Organizace spojených národů.  Konvence, která byla podepsána v Ženevě dne 19. května 1956. Vztahuje se na různé právní otázky týkající se přepravy nákladu po silnici. Byla ratifikována většinou evropských států. Od února 2017 ji ratifikovalo 44 států.

Na základě CMR vypracovala Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) standardní přepravní list CMR.  Při kontrole celnic a policii musí být při přepravě zásilky přítomen přepravní doklad. 

Přepravní list vyplní odesílatel. Měl by být vyplněn pouze kuličkovým perem, psacím strojem nebo počítačem. Řidič, který list používá, by měl být obeznámen se zásilkou a přepravním listem schopen informovat příjemce o důležitosti různých témat na přepravním listu.

© ARSYLINE 2021
Upozornění
Zavřít