Obchodní podmínky

 I.Úvodní ustanovení, vymezení zasílatelských služeb

a) Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy, na jejímž základě se přepravce zavazuje zajistit přepravu zásilky a  příkazce ( odesílatel, nebo příjemce) zaplatit sjednanou odměnu – cenu zasílatelských služeb. Obchodní podmínky tak závazným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi přepravcem a příkazcem při zajištění přepravy zásilek.
b) Ceník je zveřejněn na internetových stránkách společnosti.

d) přeprava se může prodložit v případě nečekaných udalostí jako jsou živelné pohromy např. zaviněné počasím, které má vliv na přepravu a podobně.
c) Zajištěním přepravy zásilek se rozumí souhrn všech nezbytných činností a úkonů souvisejících s přemístěním zásilky od odesílatele k příjemci.  Zajištění přepravy zabezpečuje přepravce na základě zasílatelské smlouvy.

II. Cena zasílatelských služeb a platební podmínky

a) Příkazce se zavazuje zaplatit za poskytnutí zasílatelských služeb úplatu (cenu) určenou na základě sazeb dle aktuálního ceníku příslušných produktů. Nárok zasílatele na uhrazení ceny za zasílatelské služby vzniká předáním zásilky příjemci. Cena může být snížena o slevy z aktuálního Ceníku pro jednotlivé produkty uvedené v zasílatelské smlouvě.
b) Příkazce je oprávněn reklamovat údaje uvedené na faktuře vystavené zasílatelem za přepravu zásilek nejpozději do 2 měsíců od doručení faktury.

III. Odpovědnost příkazce za škodu

Odesílatel odpovídá za škodu, která zasílateli nebo třetím osobám vznikne v důsledku porušení povinností  dle zasílatelské smlouvy, včetně těchto obchodních podmínek, zejména (nikoliv však výlučně) povinnosti poskytnout zasílateli správné a úplné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze, jakož i o jiných skutečnostech, potřebných k uzavření smlouvy o přepravě nebo zajištění nebo provedení přepravy zásilky.

IV. Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce.  

a) Odesílatel, nebo příjemce je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky.
a) Poškozením se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti, složení věcí tvořících zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.
b) Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou, a věc nelze dále používat k původnímu účelu.

V. Závěrečná ustanovení  

Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, uzavírá se zasílatelská smlouva na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Reference

Dagmar Michálková26.7.2018

Rada by som poďakovala za skutočne expresné (do 24 hodín) a nadštandardné doručenie zásielky z Čiech až do Košíc na Slovensku. Vzhľadom k veku a imobilite rodičov, veľmi oceňujem pre nich komfortné doručenie objemného balíka až do bytu.

Eva Bratkova1.5.2018

Vyuzila som sluzby Pulsar Express po prvy krat a s dorucenim mojej zasielky som bola velmi spokojna. Posielala som balik z UK na SK. Balik vyzdvihol sofer podla dohody a bol doruceny vcas. Stretla som sa s velkou ochotou a jednoznacne mozem povedat, ze sluzby tejto firmy budem vyuzivat aj v buducnosti.

Jana und Toni Paska14.6.2018

Vielen dank für nette und profesionele Servis bei Transpor
unsere 2 speziele Sportgeräte von Prag nach Deutschland. Transport war gut, schnell und pünktlich zum unsere volle Zufriedenheit. Wenn wir brauchen wieder ein Transport wenden wir wieder auf diese gute Firma.

Jitka Vitáčková10.5.2018

Potřebovala jsem zaslat cestovní pas synovi do Londýna. Vše bez problémů. Mohu jen doporučit.

Josef Svoboda26.3.2018

Zasílám hodně zásilek do Anglie, Slovenska i Maďarska. I když společnost nemá Maďarsko v nabídce, tak nebyl problém se dohodnout. Jen a jen spokojenost a díky.

Karolína Brožková6.6.2018

Fast and good delivery! The packages were always delivered when expected, the drivers were friendly and accommodating. Pulsar Express meets and at times exceeds expectations. 100% recommended

Lucie Červená4.7.2018

S majitelem společnosti Pulsar express spolupracujeme více jak 3 roky a mohu jen chválit. Především oceňuji spolehlivost , vstřícnost a ochotu. Zásilku doručí v jakoukoli dobu dle dohody.

Philip Hladký Buxusson5.4.2018

A very reliable delivery service, I’ve been always very happy with all be done for me.I ordered one day come at the second day was it for pick up in United Kingdom is in the third dear already have it in the Czech Republic.very nice lady to deal with and high-quality of delivery I am very very satisfied and always looking forward to use them for my business.I would totally recommend it further.

© ARSYLINE 2020
Upozornění
Zavřít